Photography

Agata Kadenacy

(Przeczytaj po polsku)
Waiting for somebody to like it
Do you?

Mezzanine

Agata Kadenacy, born in ’85. She studied Photography at the National Film School in Lodz and completed a master’s degree in Photography at the London College of Communication.

Mezzanine is a series of images with no beginning and no end. Mezzanine floor is located between the ground and first floor. This floor “in between”. Agata Kadenacy photographes her mother, who for 10 years is looking after Mr. John in London. The author began searching for a way to find a symbolic house of her mother. By images, she is trying to show the “feeling” of being “in between”. Agata uses abstract frames trying to locate the character of images beyond time and space to highlight the state of detachment from home.

Agata Kadenacy, rocznik ’85. Studiowała rok fotografię na PWSFTViT w Łodzi oraz ukończyła studia magisterskie z fotografii w London College of Communication w Londynie.

Mezzanine to seria zdjęć bez początku i końca. Mezzanine to piętro znajdujące się pomiędzy parterem a pierwszym piętrem. To piętro „pomiędzy”. Agata Kadenacy fotografuje swoją mamę, która od 10 lat opiekuję się panem Johnem w Londynie. Autorka zaczęła drogę poszukiwania symbolicznego domu swojej mamy. Za pomocą zdjęć stara się pokazać „odczucie”  bycia w stanie „pomiędzy” – stan rozdarcia.  Używa abstrakcyjnych kadrów celowo próbując umiejscowić bohatera zdjęć poza czasem i przestrzenią, aby podkreślić stan oderwania od domu.