Photography

Album of practice

(Przeczytaj po polsku)
Waiting for somebody to like it
Do you?

Kamil Zacharski: standard backstage situation

Kamil Zacharski, born in ’87, works on visual media – mostly photography and short film forms. He deals with fashion and portrait, not eschewing commercial advertising projects. Outside the area of commercial work, he realizes his own projects, focusing on emotions and gestures. In photography, he likes to capture a moment in between – preceding or following the so-called classic decisive moment.

Cycle “album of practice / standard backstage situation” is an open project, made on the occasion of the emerging commercial and fashion jobs.

kamilzacharski.tumblr.com

Kamil Zacharski, rocznik ’87. Pracuje nad mediami wizualnymi – głównie fotografią i krótkimi formami filmowymi. Na co dzień zajmuje się fotografią modową i portretową, nie stroniąc od komercyjnych projektów reklamowych. Poza obszarem pracy komercyjnej realizuje autorskie projekty, skupiając się głównie na emocjach i gestach.

W fotografii lubi rejestrować moment przechodni/pomiędzy – poprzedzający lub następujący po tak zwanym klasycznym momencie decydującym. Szuka przesunięcia najważniejszej chwili w sytuacji, gdy ona dopiero narasta, a emocje się kumulują albo tuż po, kiedy są już wprawione w ruch gestu.

Cykl „album of practice / standard backstage situation” jest otwartym projektem, powstającym przy okazji komercyjnych i modowych zleceń, uzupełnianym obrazami tworzonymi bezpośrednio pod sam cykl.

kamilzacharski.tumblr.com