Photography

Antonina Konopelska

(Przeczytaj po polsku)
Waiting for somebody to like it
Do you?

The wax of Poland

Antonina Konopelska, born in ’90, a multimedia artist. She is a graduate of the Institute of Iberian and Ibero-American studies at University of Warsaw and now she is a student of Media at Academy of Fine Arts in Warsaw. The center of her artistic pursuits are changes in the perception of freedom, the problem of the identity of the young generation and the concept of mimicry in relation to the condition of Generation Y in today’s world. She had several solo exhibitions: “The Wax of Poland” (Gallery Next ZPAF, Warsaw, 2014), and participated in group exhibitions in Poland and abroad: “The accommodation” (Museum of Contemporary Art, Minsk, Belarus, 2014), “Young Fashion Photographers Now “(10th edition of the Polish Fashion Week, Lodz, 2014),” Masquerade “(Center of Photography, Stockholm, 2012),” Domowka- our community? “and” Together “(12th and 13th edition of the Photo Festival in Lodz, 2013 and 2014). She collaborated with: Barn Cultural Foundation, New Theatre in Poznan, Gulliver Theatre in Warsaw, magazines: Art & Business, KMAG, theRoom. Winner of many awards and scholarships, including twice scholarship found by ZAiKS. Her works are in private collections in Poland and abroad.

antoninakonopelska.com

Antonina Konopelska, rocznik ’90, artystka multimedialna. Absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz studentka Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Centrum jej artystycznych poszukiwań stanowią zmiany zachodzące w postrzeganiu wolności, problem tożsamości młodego pokolenia oraz pojęcie mimikry w odniesieniu do kondycji Generacji Y w dzisiejszym świecie. Autorka kilku wystaw indywidualnych, m.in. „The Wax of Poland” (Galeria Obok ZPAF, Warszawa, 2014) oraz uczestniczka kilkunastu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą, m. in.: „Akomodacja” (Muzeum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoruś, 2014), „Young Fashion Photographers Now” (10. edycja Polskiego Tygodnia Mody, Łódź, 2014), „Masquerade” (Centrum Fotografii, Sztokholm, 2012), „Domówka- nasza wspólnotowość?” i „Razem” (12. i 13. edycja Fotofestiwalu w Łodzi, 2013 i 2014). Konopelska współpracowała m.in. z: Fundacją Spichlerz Kultury, Teatrem Nowym w Poznaniu, Teatrem Guliwer w Warszawie, magazynami: Art&Business, KMAG, theROOM. Laureatka wielu nagród i stypendiów, w tym dwukrotna stypendystka Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i zagranicą.

antoninakonopelska.com