Articles

Bradford Shelhammer: Get that spark and turn it into something bigger

by Magdalena Linke (Przeczytaj po polsku)
50 people like it
Do you?

Do you know how to create a successful brand, make a network of creative people and convince them to work for you? Bradford Shelhammer who designed FAB – build a company worth $1bln – will share his knowledge of design and business during 8th edition of Art & Fashion Forum powered by Grażyna Kulczyk happening in October in Poznan Stary Browar.

Magdalena Linke: How do you feel as a young successful entrepreneur?
Bradford Shelhammer: I am not young (laugh) but I think it doesn’t matter how old you are to be a successful entrepreneur. For me it’s very important that I can meet people who are really on the top right now, for example the founder of Pinterest. Its cool being with one room with such innovative people, talk to them and share ideas together. There is a magazine in USA who makes a list of the most creative people every year and I had this honor to be on that list. They invited me to a party then with almost all famous people in America. I must pinch myself and say “OMG! This really happens to me “.

You feel good with famous ones?
To be honest the most interesting people for me are the designers. I’ve met a lot of celebrities and I don’t really care about them. I am always excited to meet the designers. I think we have more in common. They are open-minded and somehow risk takers. For example, whenever I meet in Poland young designers I see that they really follow their dreams and it gives me fantastic energy.

What is your secret of success?
I think that part of my success is that when I did decide that I want to go back to school to study design I was an adult and serious with my money so I didn’t have to take loan and pay debts as others. My college education was 18 000 dollars so with my design study I was more serious. I think it’s good that I waited.

fot. Jakub Wittchen

fot. Jakub Wittchen

Your advice is to wait for your time?
Yes I think that right now in Poland there is a great opportunity for entrepreneurs to carry out this little businesses that can be profitable and successful in a future. Like this company I’m wearing right now (Risk made in Warsaw). I think the eyes are starting to look at Poland more international. The people who are making impact on fashion market in Poland such as designers, journalists and bloggers in five years time would be really set up for life. It’s also connected with Art & Fashion Forum and the promotion of people and the city of Poznan. It’s an unique opportunity for people to meet and work together for 10 days.

You are going to teach them how to create a brand. But how to be a good manager?
The greatest thing you can do as a young entrepreneur is to make a network of contacts. What I recommend to people is that they have to decide what exactly they want to do. You cannot do everything. Focus on what is the best for you. And then make sure that in your social network you have all creative people who can introduce you to important people, help you with something and who you can help. I think this is the secret to success – to surround yourself with the right people. So during Art & Fashion Forum my advice for participants is to meet each other and get inspired.

7. Art & Fashion Festival, warsztat Fashion Writing, fot. jakubwittchen.com

7. Art & Fashion Festival, Fashion Writing, fot. jakubwittchen.com

Do you remember which events changed your view of the business world?
The thing that was even much more important for me was my underground education where I learned communication. They taught me how to think in a critical way. I attended public school so I didn’t have good education in my childhood but when I went to college it changed the way I think and communicate with people. What is more, an important experience for me was also working in a restaurant. I was 21 and worked in San Francisco as a regular job. It was such a good money! But for me it thought me how to multitask. Nowadays it is a problem for many people! And the second job was working in a store. It was an unglamorous job and didn’t have a lot of respect in New York. But what I realized then was that working in a store and listening to customers was a good lesson. I think that everyone who wants to be a fashion designer must listen to his consumers and reacts. If you are a fashion designer you have to think about others, how they gonna live and wear your clothes.

All by yourself?
If you have a startup you have to do everything. And my advice for young manager is to always be present, take time for your workers, talk to them and let them do some stuff without strict supervision. It’s important to invest more in your people then in what you do. Then you have strength to do anything with them!

Let’s talk about Art & Fashion Forum. Who convinced you to be it’s curator?
The story is funny. I’ve been to Poznan before I knew about Art & Fashion Forum. I stayed in BlowUp hotel and really loved it. It was an amazing place. Then I went back home and get an email from Miron asking if I want to help Grazyna Kulczyk. This year’s edition is about design, fashion and technology so of course I said « Yes ». I wrote an answer saying that I agree and « Miron but I’ve been in Poznan before ». He couldn’t believe when I said I know Stary Browar and BlowUp. It was funny. He flew out to New York and we met. Then I went to Poznan and met Grazyna who told me a lot about Stary Browar and Art & Fashion. I was really inspired by her.

What are the highlights of the upcoming edition?
What I hope to do at Art & Fashion Forum is to meet a lot of designers and see their work. What I want is that students will leave Poznan with answers to those questions: How to sell yourself? How to be successful? I want them to stop thinking of themselves as a designers, as a journalists or as a photographers but start thinking as an entrepreneurs. Its important for me how they gonna sell themselves during interview, how they gonna inspire people, create their own brand…

Mix fashion with technology?
Of course! Design is business. If you think as an artist you probably gonna starve. You have to think about the people that you are designing for. And of course about the technology which is the most important element in business now.

7. Art & Fashion Festival, warsztat fashion design, jakubwittchen.com

7. Art & Fashion Festival, Fashion Design, for. www.jakubwittchen.com

Czy wiecie jak stworzyć udaną markę, zbudować sieć twórczych osób i przekonać je, aby chciały dla Ciebie pracować? Bradford Shelhammer, który stworzył fab.com – spółkę wycenianą na 1 mld USD – podzieli się z Wami wiedzą na temat sztuki projektowania i biznesu w czasie ósmej edycji Art & Fashion Forum organizowanej z inicjatywy Grażyny Kulczyk, która odbędzie się w październiku br. w poznańskim Starym Browarze. 

Magdalena Linke: Jak się czujesz jako młody, odnoszący sukcesy przedsiębiorca?
Bradford Shelhammer: Nie jestem młody (śmiech), ale myślę, że nieważne jest, ile masz lat. Sukcesy można odnosić w każdym wieku. Dla mnie bardzo istotne jest to, że mogę mieć kontakt z ludźmi, którzy teraz są na samej górze, na przykład z założycielem Pinterest. Fajnie jest przebywać w jednym pomieszczeniu z osobami, które mają tak innowacyjne podejście, rozmawiać z nimi, dzielić się pomysłami. W USA wydawany jest magazyn, w którym co roku publikowany jest ranking najbardziej twórczych osób, a ja miałem zaszczyt znaleźć się wśród nich. Zaproszono mnie na przyjęcie z prawie wszystkimi największymi sławami Ameryki. Musiałem się uszczypnąć i powiedzieć sobie: „Ojej! Naprawdę tu jestem!”.

Dobrze się czujesz wśród tych sław?
Prawdę mówiąc, mnie najbardziej interesują projektanci. Poznałem wielu celebrytów i nie zależy mi na kontaktach z nimi. Zawsze jednak z radością spotykam się z projektantami. Sądzę, że wiele nas łączy. Są otwarci i czasami ryzykują. Na przykład, ilekroć spotykam młodych designerów w Polsce, widzę, że naprawdę realizują swoje marzenia i czerpię z tego wiele fantastycznej energii.

Na czym polega klucz do Twojego sukcesu?
Myślę, że po części mój sukces wziął się stąd, że kiedy zdecydowałem się wrócić na studia i studiować projektowanie, byłem już dorosły i na poważnie traktowałem swoje inwestycje finansowe, dlatego nie chciałem brać kredytu i spłacać go jak inni. Studia kosztowały mnie 18 000 dolarów, tak więc do pracowni projektowej podszedłem już całkiem na poważnie. Sądzę, że dobrze się stało, że odczekałem.

Czyli radziłbyś innym poczekać na swój czas?
Tak, uważam, że teraz w Polsce dla przedsiębiorców pojawiły się świetne możliwości do prowadzenia małych firm, które mogą w przyszłości być rentowne i odnosić sukcesy. Na przykład jak ta marka, której rzeczy mam właśnie na sobie (Risk made in Warsaw). Sądzę, że teraz wszyscy podchodzą do Polski w bardziej „międzynarodowy” sposób. Ludzie, którzy kształtują rynek modowy w Polsce, tacy jak projektanci, dziennikarze i blogerzy, za pięć lat będą ustawieni na całe życie. Wiąże się to również z Art & Fashion Forum, promocją ludzi i miasta, Poznania. To wyjątkowa okazja dla ludzi, aby się spotkać i współpracować przez 10 dni.

Zamierzasz nauczyć ich, jak stworzyć markę. A jak być dobrym managerem?
Najwspanialszą rzeczą, jaką można zrobić będąc młodym przedsiębiorcą, jest stworzenie sieci kontaktów (network of contacts). Zalecam, aby każdy najpierw określił co dokładnie chce zrobić. Nie da się zrobić wszystkiego. Trzeba się skoncentrować na tym, co jest najlepsze dla nas. Potem trzeba się upewnić, że wśród swoich kontaktów ma się wszystkie twórcze osoby, które mogą nas przedstawić ważnym osobom, pomóc z czymś, i którym my możemy pomóc. Myślę, że to jest klucz do sukcesu – otaczanie się właściwymi ludźmi. Tak więc podczas Art & Fashion Forum moja rada dla jego uczestników brzmi: spotykajcie się i inspirujcie się wzajemnie.

Czy pamiętasz, co zmieniło Twoje spojrzenie na świat biznesu?
To, co odegrało nawet znacznie ważniejszą rolę w moim przypadku, to była edukacja „podziemna”, gdy nauczyłem się, na czym polega komunikacja i jak myśleć krytycznie. Chodziłem do szkoły publicznej, tak więc w dzieciństwie nie odebrałem dobrego wykształcenia, natomiast studia zmieniły mój styl myślenia i komunikowania się z ludźmi. Ponadto ważnym doświadczeniem była praca w restauracji. Miałem 21 lat i pracowałem w San Francisco na etacie. To były świetne zarobki! Ale przede wszystkim nauczyłem się wielozadaniowości. Dziś dla wielu osób jest to problem! Drugą pracą była posada w sklepie. Nie była to jakaś rewelacyjna praca i nie cieszyła się wielkim poważaniem w Nowym Jorku. Ale wówczas zrozumiałem, że praca w sklepie i słuchanie klientów to była dobra lekcja. Myślę, że każdy, kto chce projektować modę, musi słuchać konsumentów i reagować na to, co mówią. Jeśli jesteś projektantem mody, musisz myśleć o innych, jak zamierzają żyć i nosić Twoje ubrania.

Pełna samodzielność?
Jeśli zaczynasz od zera, musisz robić wszystko. Moja rada dla młodego menedżera to zawsze być na miejscu, poświęcać czas pracownikom, rozmawiać z nimi i pozwalać im robić pewne rzeczy bez ścisłego nadzoru. Ważne jest, aby więcej zainwestować w ludzi niż w to, co się robi. Wówczas będziesz mieć siłę dokonać z nimi wszystkiego!

Porozmawiajmy o Art & Fashion Forum. Kto Cię przekonał do tego, aby objąć funkcję kuratora?
To zabawna historia. Byłem w Poznaniu wcześniej, zanim jeszcze dowiedziałem się o Art & Fashion Forum. Zatrzymałem się w hotelu BlowUp i naprawdę mi się tam spodobało. To niezwykłe miejsce. Potem wróciłem do domu i dostałem e-maila od Mirona (Miron Mironiuk, dyrektor 8. edycji Art & Fashion Forum – red.) z pytaniem, czy chciałbym pomóc Grażynie Kulczyk. Tegoroczna edycja poświęcona jest projektowaniu, modzie i technologii, więc naturalnie się zgodziłem. Odpisałem, że się zgadzam i napisałem „Miron, ale ja już byłem w Poznaniu”. Nie mógł uwierzyć, kiedy powiedziałem, że znam Stary Browar i BlowUp. To było śmieszne. Przyleciał do Nowego Jorku i spotkaliśmy się. Potem ja pojechałem do Poznania i spotkałem się z Grażyną Kulczyk, która wiele mi opowiedziała o Starym Browarze i o Art & Fashion. To ona zainicjowała całe wydarzenie.

Jakie są główne atrakcje nadchodzącej edycji?
Mam nadzieję, że w trakcie Art & Fashion Forum będę mógł poznać wielu projektantów i zobaczyć, jak pracują. Chciałbym, aby studenci wyjechali z Poznania, znając odpowiedź na pytania: „Jak sprzedać siebie?” „Jak odnieść sukces?” Chciałbym, aby przestali myśleć o sobie w kategorii projektantów, dziennikarzy czy fotografów, a zaczęli myśleć jak przedsiębiorcy. Dla mnie ważne jest to, jak „sprzedadzą” się podczas rozmowy, jak zamierzają inspirować innych, stworzyć własną markę…

Łącząc modę z technologią?
Jak najbardziej! Projektowanie to biznes. Jeśli podchodzisz do niego jak artysta, najprawdopodobniej nie zarobisz na chleb. Musisz myśleć o ludziach, dla których projektujesz. I – oczywiście – o technologii, która jest teraz najważniejszym elementem biznesu.

 Rozmawiała: Magdalena Linke