Photography

Diana Lelonek

(Przeczytaj po polsku)
Waiting for somebody to like it
Do you?

Wild Fiction

Lelonek Diana, born in ’88. Student of Photography at the University of Arts in Poznan. She treats the photography as a starting point and a experimental field, combining it with other media. She showed her work in China, UK, during the Biennale of Photography in Poznan and Lodz Fotofestiwal. Winner of the section ShowOFF during a Month of Photography in Krakow.

dianalelonek.tumblr.com

Diana Lelonek, rocznik ’88.  Studentka ostatniego roku Fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Fotografię traktuje jako punkt wyjścia i pole eksperymentu, łącząc ją z innymi mediami. Swoje prace pokazywała m.in: w Chinach, w Wielkiej Brytanii, na Biennale Fotografii w Poznaniu i Fotofestiwalu w Łodzi. Tegoroczna laureatka sekcji ShowOFF Miesiąca Fotografii w Krakowie.

dianalelonek.tumblr.com