Photography

Dorota Stolarska

(Przeczytaj po polsku)
Waiting for somebody to like it
Do you?

“Jej dlon nasza wieniec splata”

Dorota Stolarska, born in ’86, Warsaw. A graduate of Cultural Studies at the University of Warsaw. She is now studying at the Warsaw School of Photography. She prefers analogue photography.

dorotastolarska.paspartout.com

Dorota Stolarska, rocznik ’86, urodzona w Warszawie. Absolwentka wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim. Uczy się w Warszawskiej Szkole Fotografii. Preferuje fotografię analogową.

dorotastolarska.paspartout.com