Photography

Dorotka Kaczmarek

(Przeczytaj po polsku)
Waiting for somebody to like it
Do you?

Episode

Dorotka Kaczmarek, a graduate of the Academy of History of Art and Photography, lives and works in Warsaw.

dorokaczmarek.tumblr.com

Dorota Kaczmarek, absolwentka historii sztuki i Akademii Fotografii, mieszka i pracuje w Warszawie.

dorokaczmarek.tumblr.com