Articles

Everything what surrounds fashion

by Tomasz-Marcin Wrona (Przeczytaj po polsku)
Waiting for somebody to like it
Do you?

Last year we interviewed Carol Morgan (Central Saint Martins) who conducted Fashion Communication workshop during Cracow Fashion Week. She is not only a lecturer at CSM but also Global Trend Tracking, Fashion Marketing and Design Consulting specialist.

Tomasz-Marcin Wrona: You came to Cracow to conduct Fashion Communication workshops. What were they?

Carol Morgan: Its my sixth time in Cracow so I managed to take a look at the city but this year I also had a chance to conduct the workshops. I am truly impressed by the the students’ approch. They were open-minded although they did not want to take a risk during the creation process. They were studying and listening to me with great interest, giving quick response to my questions. I wanted them to learn to cooperate, exchange the experience and show their abilities. I have the impression that nowadays people who create something, focus their ideas on themselves whereas when it comes to fashion and every kind of creative industry, you have to build a network of contacts and exchange ideas.

What does it mean?

During the workshops, I paid an attention to the role of bulding relationships among the designers and people related to fashion. This is the way how the fashion districts are built in the cities. People have to cooperate, because young designers find it difficult to open even a small shop under their own names. They need help – every designer needs somebody who will take pictures of their works and who will write about their collections. That is the idea of fashion communication – building relationships with people with whom you can communicate and create fashion industry.

Fashion comminaction appears in many texts and becomes a popular slogan. How do you understand it?

Fashion communication is about creating messages and informing about fashion. This is how you create a project, how you write about something, how you photograph objects and how you advertise fashion projects, forms of its preparation and how you produce shows. I can say that fashion communication is everything what surrounds fashion.

So can we also say that fashion is a form of communication?

First of all we have to remember that fashion is very important. Most of us thinks that fashion is only about women’s dresses. Actually, whatever you wear, whether it is trendy or not, it has a great relationship with how people perceive you. By selecting specific clothes, the man also decides what he wants to express.

Why have you decided to focus on fashion marketing and trend tracking?

Well, after graduating from fabric design, I realized that it was very difficult to earn good money in this profession. I am interested in people and when I was graduating from the university, the role of marketing was becoming more and more important. Internet was not so popular then and there were no social media. Marketing was based on traditional techniques. Today, the role of marketing is becoming increasingly important, as the creative industries cannot count on financial support if they do not advertise their business properly.

What do you do as a trend tracker?

I have always worked as a freelancer so I try to work for the comapanies I believe in. Usually my cooperation with them is a team work. Curiosity and analytical skills are the key words in this environment full of constant exchange and informing. What is more, you have to remember to take pleasure while working and maintain a healthy distance.

If you could briefly advise young people on their career path, what would you say?

You have to remember that all the time you should properly evaluate your skills and ideas. I would recommend young people to push the boundaries of possibility. There will always be people with different or better skills but determination, devotion to art, fashion or design can be your advantage. Connect your work with your culture and you will manage to get your own unique vision of the world which will be reflected in your work.

Podczas zeszłorocznej edycji Cracow Fashion Week rozmawialiśmy z Carol Morgan, wykładowczynią Central Saint Martins, która w Krakowie poprowadziła warsztaty „Fashion Communication”. Morgan to nie tylko nauczycielka – zawodowo zajmuje się także dziedzinami takimi, jak Global Trend Tracking, Fashion Marketing i Design Consulting.

Tomasz-Marcin Wrona: Przyjechała pani do Krakowa, aby poprowadzić warsztaty w ramach Cracow Fashion Week. Jak one wyglądały?

Carol Morgan: W Krakowie jestem po raz szósty. Zdążyłam już nieco przyjrzeć się miastu, ale w tym roku po raz pierwszy miałam możliwość poprowadzenia tu warsztatów z zakresu „Fashion communication”. Jestem szczerze pod wrażeniem podejścia studentów. Byli otwarci, chociaż nie chcieli za bardzo ryzykować przy tworzeniu. Uczyli się i słuchali mnie z dużym zainteresowaniem, szybko reagowali na to, co mówiłam. Skupiłam się przede wszystkim na tym, żeby nauczyć ich współpracy i wymiany doświadczeń, pokazywania swoich rzeczy. Mam wrażenie, że obecnie ludzie, którzy tworzą, skupiają swoje pomysły na sobie. A w modzie, jak w każdym rodzaju przemysłu kreatywnego, chodzi o tworzenie sieci kontaktów, aby dzielić się i wymieniać pomysłami.

To znaczy?

Podczas warsztatów, które prowadziłam, szczególną uwagę zwracałam na rolę, jaką odgrywa budowanie relacji wśród projektantów i ludzi związanych z modą. W taki sposób tworzą się modowe społeczności, czy tzw. „fashion districts” (dzielnice mody) w miastach. Ludzie muszą ze sobą współpracować, ponieważ młodemu projektantowi bardzo ciężko otworzyć nawet mały sklep pod własnym szyldem. Potrzebni są ludzie, którzy mogą mu pomóc. Każdy projektant potrzebuje przecież kogoś, kto sfotografuje efekty jego pracy i kogoś, kto będzie o nim pisać. Na tym też polega „fashion communication”: budowanie relacji z ludźmi, z którymi wspólnie komunikuje się o modzie, z którymi wspólnie się ją tworzy.

„Fashion communication” pojawia się w wielu tekstach i staje się pewnym dość popularnym sloganem. Jak pani rozumie to hasło?

Fashion communication jest tym wszystkim, przez co moda tworzy pewne komunikaty, informacje o niej samej. To, jak tworzysz projekt, w jaki sposób o czymś piszesz, jak to fotografujesz, ale też różne możliwości reklamowania projektów modowych, formy przygotowania i produkcji pokazów. Można powiedzieć, że jest to wszystko, co modę otacza.

Czyli możemy stwierdzić, że moda jest formą komunikowania się?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że moda jest bardzo ważna. Większość myśli, że moda to tylko kobiece sukienki. A właściwie, cokolwiek na siebie nie założymy, nieważne, czy jest to modne czy nie, ma ogromny związek z tym, jak ludzie nas odbierają. Przez wybór konkretnych ubrań, człowiek też decyduje się na to, co chce przez to wyrazić.

Jak to się stało, że zmieniła pani charakter swojej działalności z projektantki tkanin na specjalistkę od marketingu modowego oraz trend trackera?

Cóż, ukończyłam projektowanie tkanin i szybko zrozumiałam, że bardzo trudno w tym zawodzie liczyć na dobre zarobki. Interesuję się ludźmi, a to były czasy, kiedy rola marketingu stawała się coraz ważniejsza. Czasy, gdy Internet dopiero się rozwijał i nie było jeszcze mediów społecznościowych. Marketing opierał się o tradycyjne narzędzia. Dziś rola marketingu zyskuje na znaczeniu, ponieważ przemysły kreatywne nie mogą liczyć na wsparcie finansowe, jeśli odpowiednio nie zareklamują swojej działalności.

A jak wygląda pani praca jako trend trackera?

Od zawsze pracowałam i pracuję jako freelancer i staram się zdobywać zlecenia od firm, w których działalność wierzę. Zazwyczaj jest to praca w zespole w środowisku wymiany i przekazywania informacji. Kluczem do tej pracy jest ciekawość świata i umiejętności analityczne. Co ważniejsze, to trzeba pamiętać, aby czerpać przyjemność z tego co się robi oraz mieć do siebie duży i zdrowy dystans.

Jeśli mogłaby pani krótko doradzić, co na co powinni postawić młodzi twórcy, na początku swojej kariery?

Trzeba pamiętać o tym, że cały czas powinno się właściwie oceniać własne umiejętności i pomysły. Polecam młodym ludziom przekraczanie granic swoich pomysłów. Zawsze znajdą się ludzie, którzy będą posiadać inne albo lepsze umiejętności, ale przewagą może być determinacja, oddanie się  sztuce, modzie czy projektowaniu. To, co robisz, połącz ze swoją kulturą, a uda ci się uzyskać własną, unikalną wizje świata, której odzwierciedleniem staną się twoje prace.