Articles

Fashion with the character by Kamila Konczak

by Magdalena Linke (Przeczytaj po polsku)
Waiting for somebody to like it
Do you?

‘The satisfaction of bringing matters to the end wins with fatigue’, says Kamila Kończak, PR manager at Nenukko and Prêt-à-Porter PR agency. She managed to get used to the endless to-do and somehow finds the strenghts to act. We talked about her commitment to the job and the ways to communicate with the designers.

Magdalena Linke: What do you understand by the ‘success’?

Kamila Konczak: I identify my success with the success of the brands I work for. I consider my work as effective if I am able to develop media coverage that clearly and honestly communicates the nature of the clients. My job is to present the brand in the context that captures the spirit and style of the brands and to coincide the intentions of the creative team with the interpretation of the audience. If this happens, the goal is reached.

Do you remember the moment when you decided to enter the fashion market?

A few years ago I  worked as a producer of feature films. It was in line with my education, knowledge and skills but not challenging. However, thanks to production I developed my organizational skills and what is more, it turned out that I was finding it easy to communicate with colleagues, persuasive the team and delegate task to other members. These qualities appealed to the founders of Nenukko – a very young brand then. Before the propositon, we had known each other privately.  It started with a phone call – one of the designers asked me if I could work as Nenukko’s brand manager. I did not have experience in this field, but girls convinced me that I had an aptitude for that job. Over the next six months I was responsible for both film production and promotion for Nenukko. Eventually I chose fashion – this was an area where I could implement my own ideas and scenarios. Then I moved to Warsaw and that was my turning point. Since then, I have become fully involved in the industry.

What are your responsibilities as a PR manager of fashion brands?

I am the mediator between the world of artistic vision of the creative team and the media reality. Designers communicate a brand using artistic means, and I use media tools. I take advantage of press releases, choose the appropriate channels of communication, prepare promotional strategy, arrange corporate scenario for the event, look for the most appropriate partners for the brand. I create the brand image, analyze its nature, aesthetics and the target group. My role is to find the most effective ways of telling the story about the brand. Conceptual brand is different than a brand producing printed T-shirt and you have to remember about it while choosing the media. But each of these business models has a specific potential that can be extracted by means of a customized communication style.

What are the most useful personal traits for PR manager?

Ability to work with people, comprehensibility, intuition, patience and diplomacy. In addition, the hard work, resourcefulness, assertiveness, stubbornness and aesthetic sense – you need to know what is valuable, so not to waste for the projects without a future.

You not only work for Nenukko but also for Prêt-à-Porter PR fashion agency. How do you manage to combine these two?

I ask myself the same question. Perhaps it is a matter of passion – I just really enjoy what I do. I got used to the endless to-do and somehow I find the strenght to act. The satisfaction of bringing matters to the end wins with fatigue.

Who is responsible for marketing strategy – just the manager or maybe also the designer?

It depends on the designer – not everyone wants to participate in this process, for some it’s just dull, or side issue. However, in the case of Nenukko decisions are made together, often after a long discussion. Nenukko wants its image to be consistent and communication to be clear on every level.

Moda z charakterem wg Kamili Kończak

Satysfakcja z doprowadzenia spraw do końca wygrywa ze zmęczeniem – mówi Kamila Kończak, PR-managerka marki NENUKKO i Prêt-à-Porter PR. Zdarza się, że ilość zajęć przerasta możliwości jej kalendarza, ale swojej pracy nie zamieniłaby na żadną inną. O pasji, swoim zawodzie i komunikacji z projektantami rozmawia z Magdaleną Linke.

Pamiętasz, kiedy postanowiłaś na poważnie „wkroczyć“ na rynek modowy?

Kilka lat temu zajmowałam się zawodowo produkcją filmów fabularnych. Było to zajęcie zgodne z moim wykształceniem, wiedzą i kompetencjami, ale nie stanowiło szczególnego wyzwania. Pracując w tym zawodzie, rozwinęłam swoje umiejętności organizacyjne, okazało się, że mam dużą sprawność w komunikowaniu się ze współpracownikami, dar przekonywania, potrafię delegować zadania na innych członków ekipy. Te cechy spodobały się założycielom wówczas jeszcze bardzo młodej marki NENUKKO – znaliśmy się wcześniej wyłącznie na stopie prywatnej. Zaczęło się od rozmowy telefonicznej – jedna z projektantek zadzwoniła z pytaniem, czy podejmę się funkcji brand managera. Nie miałam doświadczenia w tym zakresie, ale zostałam przekonana, że mam do tego predyspozycje. Przez kolejne pół roku zajmowałam się jednocześnie produkcją filmową i działaniami promocyjnymi dla NENUKKO. Ostatecznie wybrałam modę – ta dziedzina pozwalała mi na większą kreatywność, mogłam realizować własne pomysły i scenariusze. Punktem zwrotnym była przeprowadzka do Warszawy. Od tej pory zaangażowałam się w branżę zawodowo w stu procentach.

Czym zajmuje się PR-manager marki modowej?

Jest pośrednikiem między światem artystycznych wizji zespołu kreatywnego, a medialną rzeczywistością. Projektanci komunikują charakter marki używając środków plastycznych, a ja – narzędzi medialnych. Używam do tego informacji prasowych, wybieram odpowiednie kanały komunikacji, przygotowuję strategię promocyjną, układam scenariusze nadchodzących wydarzeń firmowych, dobieram najbardziej adekwatnych partnerów dla marki, biorąc pod uwagę jej profil i drogę rozwoju. Komponuję wizerunek marki, analizując jego rodzaj, estetykę, grupę docelową. Moją rolą jest odnajdywanie najbardziej skutecznych sposobów „opowiadania” o marce, w odpowiednim dla niej „języku”. Ambitna konceptualna marka będzie bardziej pasowała do innych tytułów prasowych niż firma produkująca koszulki z nadrukami. Ale każdy z tych modeli biznesowych posiada określony potencjał, który może zostać wydobyty za pomocą właściwie dobranego stylu komunikacji.

Jaka cecha charakteru przydaje się w takiej pracy?

Umiejętność pracy z ludźmi. Komunikatywność, intuicja, cierpliwość i dyplomacja. To niezbędny zestaw. Oprócz tego pracowitość, zaradność, asertywność, upór. No i wyczucie estetyczne – trzeba wiedzieć co jest wartościowe, żeby nie tracić czasu na angażowanie się w projekty bez przyszłości.

Oprócz NENUKKO, pracujesz w Prêt-à-Porter PR. Jak udaje Ci się połączyć to wszystko?

Sama zadaję sobie to pytanie. Być może to kwestia pasji – po prostu bardzo lubię to, co robię. Zdarza się, że ilość zajęć przerasta możliwości mojego kalendarza, a jednak znajduję siłę do działania. Satysfakcja z doprowadzenia spraw do końca wygrywa ze zmęczeniem.

Opracowanie strategii marketingowej to zadanie wyłącznie dla managera, czy wizja powstaje wspólnie z projektantem?

To zależy od projektanta – nie każdy ma ochotę uczestniczyć w tym procesie, dla niektórych jest on po prostu nieciekawy lub drugorzędny. Jednak w przypadku NENUKKO decyzje zapadają wspólnie, często po długiej dyskusji. Wynika to z faktu, że tej marce wyjątkowo zależy na spójnym wizerunku i czytelnej komunikacji na każdym poziomie.

NENUKKO swoje kolekcje pokazuje dwa razy w roku podczas łódzkiego Fashion Week’u. Czym konkretnie się zajmujesz przy organizacji takich pokazów?

Staram się być buforem między projektantami a światem zewnętrznym. Biorę na siebie wszystkie obowiązki związane z medialną obecnością marki, aby zapewnić projektantom komfort pracy. Mogą opracowywać wszystkie szczegóły pokazu podczas gdy ja zajmuję się tak zwaną „całą resztą”. Przede wszystkim rozmawiam – odpowiadam na pytania dziennikarzy i blogerów, udzielam informacji o kolekcji, ostatecznie też często angażuję się w produkcję wydarzenia. Generalnie zaspokajam całą ciekawość branży na tyle, na ile jest to możliwe w przypadku NENUKKO.

Udaje Ci się znaleźć kupców z zagranicy? Są zainteresowani polskimi produktami?

Zainteresowanie zagranicznych kupców jest faktem potwierdzonym przez liczne zapytania i konkretne zamówienia. Na szczęście tymi kwestiami zajmuje się odrębna jednostka, a mianowicie wyspecjalizowana agencja, która reprezentuje nas zagranicą. Grunt to dobry podział obowiązków w zespole.