3D, AVATAR, BODI.ME, FIT TECH, FITS.ME, HEIKKI HALDRE, METAIL, NATALIA ROS, NOWE TECHNOLOGIE, SHOEFITR, TRUE FIT, VIRTUSIZE

Technologie

Fit tech

by Nata Ros (Przeczytaj po polsku)
Waiting for somebody to like it
Do you?

Poorly tailored trousers. I try to wear them on, until I have an unpleasant feeling, when they still do not fit – because they are too narrow in the calf or too shallow. In the shop I try to buy another pair and find the right size. When shopping online, I can just return the product and wait for the new … But why not to create my own virtual self who will measure the clothes for me?

In the UK, a quarter of business operations is doomed to losses due to returns. Therefore, a group of start-ups from around the world is working on a technology whose mission is to eliminate the situation when your purchased product does not fit. Reaching for new solutions – from algorithms of specifications, through avatars, 3D scans to the virtual models – they want to facilitate not only the online shopping, but also to increase product sales.

Heikki Haldre, founder of Estonian start-up “Fits.me” – a platform of virtual fitting – claims that “Stores are responsible before their customers for what they are selling.” “Fits.me” provides new technology for online stores – cooperates with brands like CC Fashion, Henri Lloyd, Hugo Boss and Isabella Oliver. During discussion panel – Decoded in London – Haldre along with the other founders of technology startups, presented s0 called “fit technologies”, showing how you can minimize online returns in order to increase satisfaction with the brand, and therefore also the sale. “Fits.me” system generates a model of the body, which has the same shape and size as the customer. Not only can you check if the product is in your size, but also it helps you make the purchasing decision.

American start-up “True Fit” generates sizes by the advanced technology of data analysis. Start-up gets accurate data from manufactures sewing clothes on sizers and correlate this data with individual clients dimensions. “True Fit” currently collaborates with over 1,000 brands, such as the British trading “House of Fraser”.

“Shoefitr” works within the footwear brands. By way of mapping technology, the system collects data from 900 stores, converting them to more than 5 million recommended sizes of shoes every day.

Start-up “Metail” from London is using 3D visualization, which allows buyers to create avatars that can rotate 360 degrees.

“Bodi.me” is using 3D scans of development, allows shoppers to create a profile with a webcam.

Fit Technologies also mean changes for the designers. “Browzwear” presents technology that generates realistic 3D graphics, so as to shorten the design process and minimize waste of materials, creating a sustainable and ecological future of fashion.

Źle skrojone spodnie. Zawsze optymistycznie próbuję się w nie wcisnąć, do momentu, gdy doświadczam nieprzyjemnego uczucia, gdy już dalej nie przejdą – czasem są za wąskie w łydkach, czasem za płytkie. W sklepie zmierzę inną parę i kupię odpowiedni rozmiar. Robiąc zakupy online, mogę tylko zwrócić produkt i czekać na nowy… Chyba że stworzę swoje własne wirtualne ja, które zmierzy ubrania za mnie. 

W Wielkiej Brytanii ¼ operacji biznesowych jest skazana na straty z powodu zwrotów. Dlatego też grupa start-upów z całego świata pracuje nad pionierską technologią, której zadaniem jest wyeliminowanie sytuacji, gdy zakupiony produkt nie będzie pasował. Sięgając po nowe rozwiązania – od algorytmów metryczek, poprzez awatary, skany 3D aż po wirtualne modele – chcą ułatwić nie tylko robienie zakupów w sieci, ale także zwiększyć obroty marek i sprzedaż produktów.

Heikki Haldre, założyciel estońskiego start-upu Fits.me – platformy z wirtualną przymierzalnią – twierdzi, że „to na sklepach spoczywa odpowiedzialność wobec klientów, aby sprzedawać im to co chcą – w odpowiednim rozmiarze”. Fits.me dostarcza nowe technologie do sklepów online – współpracuje m.in. z markami CC Fashion, Henri Lloyd, Hugo Boss czy Isabellą Oliver. Haldre podczas panelów dyskusjnych Decoded w Londynie, wraz z innymi założycielami start-upów technologicznych, zaprezentowali tzw. fit technologies, pokazując w jaki sposób można zminimalizować zwroty online, tak aby zwiększyć zadowolenie z marki, a przez to i sprzedaż. System Fits.me generuje model ciała, który ma ten sam kształt i rozmiar jak klient, co oznacza, że nie tylko można sprawdzić, czy dany produkt jest odpowiedniego rozmiaru, ale także jak układa się materiał i w efekcie pozwala podjąć decyzję zakupową.

Amerykański start-up True Fit, poprzez zaawansowaną technikę analizy danych, generuje rozmiary. Start-up dostaje dokładne dane z manufaktur szyjących ubrania na temat rozmiarówki i koreluje te dane z indywidualnymi wymiarami klientów. Obecnie True Fit współpracuje z ponad 1000 marek, m.in. z brytyjskim domem handlowym House of Fraser.

Shoefitr działa w przestrzeni marek obuwniczych. Na zasadzie technologii odwzorowania, system zbiera dane od 900 sklepów, przetwarzając je na ponad 5 milionów rekomendacji rozmiarów butów każdego dnia.

Start-up Metail z Londynu używa wizualizacji 3D, która pozwala kupującym stworzyć awatary, które mogą obracać się o 360 stopni.

Start-up z Hiszpanii, Bodi.me, korzystając z rozwoju skanów 3D, pozwala kupującym stworzyć profil z kamerką internetową.

Fit Technologies oznaczają również zmiany dla projektantów. Browzwear zaprezentowało technologię generującą realistyczną grafikę 3D, tak aby skrócić proces projektowy i zminimalizować marnowanie materiałów, tworząc zrównoważoną i ekologiczną przyszłość dla mody.