Magazine, Photography

GummoPhotos

(Przeczytaj po polsku)
Waiting for somebody to like it
Do you?

Girls

GummoPhotos is an initiative which aims to popularize the young Polish photography. As part of Krakow Photo Fringe, The Third Eye Gallery presents works by: Joanna Gorlach, Laura Makabresku and Katarzyna Perejko. Their work is very diverse, but all photographs can be read in the context of the problems of the modern image of women in art photography.

In the paintings of GummoPhotos: GIRLS, we can look for inspiration not only from a variety of cultural texts, but within the mass of visual media. Above all, it is worth noting how the authors worked with stereotypical visual clichés such as showing naked body, the use of color (especially white and pink) or symbols specific to the naturalness and innocence.

GummoPhotos to inicjatywa mająca na celu popularyzację młodej polskiej fotografii. W ramach Kraków Photo Fringe w Galerii Trzecie Oko prezenotwane są prace: Joanny Gorlach, Laury Makabresku i Katarzyny Parejko. Ich twórczość jest bardzo różnorodna, jednak wszystkie wybrane na tę wystawę fotografie można czytać w kontekście interesującej problematyki współczesnego wizerunku kobiety na fotografiach artystycznych.

W obrazach z GummoPhotos: DZIEWCZYNY możemy szukać inspiracji nie tylko z różnorodnych tekstów kultury, ale i z masowych mediów wizualnych. Przede wszystkim jednak warto zwrócić uwagę na to, jak autorki przepracowują pewne stereotypowe klisze wizualne, takie jak: pokazywanie nagiego ciała, używanie koloru (szczególnie bieli i różu) czy symboli charakterystycznych dla naturalności i niewinności.