Magazine, Photography

Home Sweet Home, Julia Kościeńska prezentuje dyplomową kolekcję

Waiting for somebody to like it
Do you?

Julia Kościeńska to tegoroczna absolwentka Katedry Mody przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W dyplomowej kolekcji przedstawia zderzenie dwóch przeciwstawnych obrazów kultury romskiej.

Jeden z nich opisuje życie Romów z marginesu społecznego. Drugi poświęcony jest stereotypom, jakie wytwarzają media, portretując tę grupę społeczną. “Moja kolekcja z przymróżeniem oka przedstawia absurd oraz niedorzeczność wynikającą z rozbieżności w przekazywanych informacjach i istniejących przesądach” – mówi Julia.

photo: MUS Warsaw