Photography

Kama Wuwu

(Przeczytaj po polsku)
Waiting for somebody to like it
Do you?

The wilding woman

Kama Wuwu from Silesia. In 2010, she graduated in Scotland and two years later she went on a journey into the unknown place. Together with her boyfriend, also a photographer, they lead photo blog of the trip (www.jestenergia.com). She is currently working on one number zine dedicated to instant photography: Polar Bear ‘(http://polarbearzine.tumblr.com). Temporarily living and working in Shanghai, she works with local and international fashion designers.

kamawuwu.tumblr.com
kamawuwu.com

Kama Wuwu, oryginalnie ze Śląska, w 2010 roku skończyła studia w Szkocji i dwa lata później wyjechała w podróż w nieznane, w której jest nadal. Razem z chłopakiem, również fotografem, prowadzi foto bloga z podróży (www.jestenergia.com). Jest wierna aparatom analogowym oraz polaroidom – obecnie pracuje nad 1 numerem zine, poświęconego całkowicie fotografii natychmiastowej ‚Polar Bear’ (http://polarbearzine.tumblr.com). Tymczasowo mieszka i pracuje w Szanghaju, gdzie współpracuje z lokalnymi i zagranicznymi projektantami mody.

kamawuwu.tumblr.com
kamawuwu.com