Photography

Karolina Zajaczkowska

(Przeczytaj po polsku)
Waiting for somebody to like it
Do you?

Rejs

Karolina Zajaczkowska, born in ’90, visual artist based in Wrocław. She studied at the Institute of Creative Photography at the Silesian University in Opava. Karolina has never won anything.

la-ban.tumblr.com

Karolina Zajączkowska, rocznik 90, artystka wizualna związana z Wrocławiem. Studiowała w Instytucie Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opavie. Nigdy nic nie wygrała.

la-ban.tumblr.com