Photography

Kerry Dean

(Przeczytaj po polsku)
Waiting for somebody to like it
Do you?

German Flair, May 2014

Impressive size aquarium in Copenhagen served Kerry Dean not only as a blueprint for editorial photo shoot in a German magazine Flair, but above all it has become a source of inspiration. Model Emma Oak merging into space aquariums sometimes becomes similar to jellyfish, and sometimes assumes the pose of the observer.

Kerry Dean graduated on Photography at the London College of Printing. She traveled two years and changed her perception by searching relevant landscapes, light and color. While making editorials for magazines such as iD, Harper’s Bazaar, Jalouse and Flair, Kerry escapes from conventional solutions. She is known for her sensibile of the natural environment.

Photographer: Kerry Dean
Model: Emma Oak
Stylist: Arabella Mills
Fashion Director: Ingrid Geringer

Blue Planet, czyli imponujących rozmiarów oceanarium w Kopenhadze, posłużyło Kerry Dean nie tylko jako plan sesji zdjęciowej do edytorialu w niemieckim magazynie Flair, ale przede wszystkim stało się źródłem inspiracji. Modelka Emma Oak wtapiając się w przestrzeń akwariów czasem upodabnia się do meduzy, a czasem przyjmuje pozę obserwatora. Zobaczcie, czy kompozycje z podwodnego świata przypadną Wam do gustu tak jak nam.

Kerry Dean ukończyła fotografię na London College of Printing.  Wcześniej przez 2 lata podróżowała, co wpłynęło na jej postrzeganie i szukanie odpowiednich krajobrazów, światła i koloru. Wykonując kolejne edytoriale dla takich magazynów jak: i-D, Harper’s Bazaar, Jalouse czy Flair, Kerry ucieka od konwencjonalnych rozwiązań. Znana jest z wrażliwości na punkcie naturalnego środowiska, która uwidacznia się przy pracy nad kolejnymi zleceniami dla marek mody.

Fotografia: Kerry Dean
Modelka: Emma Oak
Stylista: Arabella Mills
Dyrektor: Ingrid Geringer