Prawo

Marcin Fijalkowski: There is no use in waiting to register a trademark

by Magdalena Linke (Przeczytaj po polsku)
Waiting for somebody to like it
Do you?

We intervied Marcin Fijalkowski who is a lawyer with years of experience. We talked about the best ways to registrate trademarks.

What do you understand by the ‚brand’?

There’s no legal definition for the brand but for me it is a feature which is covered by trademarks. Therefore the trademark is another word for the brand in terms of the law. It can be registrated but is not necessary.

What is the best moment to register a trademark?

Straight away, just when we believe in our brand and have enough money to register it. There’s no use in waiting as we can be anticipated by the rivals. For example, we can set up in business in 2014 and in 2017 ask Patent Office if we can register the trademark. However, in 2018 we can be informed that it was not possible because somebody had registered the same trademark in 2016.

Is it possible to register a trademark made of the sequence of numbers?

It depends on the categories of the registration and sometimes it can be difficult. If the registration is about the clothes and the sequence doesn’t mean anything special, then it possible. But if we for example want to register the number 34, the Office will recognise it as too similar to the size of clothes and nothing original. I know the case of the client who wanted to name his perfume as „16:38” because at that time the sun went down in some part of the world. However, Patent Office did not agree to register it because the trademark was not distinctive. In response, the client was trying to explain that the name was striking because people immediately started to wonder what was going on with 16:38. This argument persuaded the Office to register the trademark.

What to do after the registration?

After the registration, it comes using and monitoring. You have to constantly react to the changes of the market, search for the online basis of Patent Office and find out who had registered the same trademark as you had. If you notice some violation, you should immediately react and message the wrongdoer. There’s no use in waiting and tolerating such misdemeanor.

Marcin Fijałkowski: Z rejestracją znaku towarowego nie należy czekać

Z Marcinem Fijałkowskim, prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem, rozmawiamy o najlepszych sposobach rejestracji znaku towarowego.

Co dla Pana, jako prawnika, oznacza marka?

Nie ma definicji legalnej. Dla mnie marka to wyróżnik. Stoją za nią znaki towarowe, które ją chronią. Z punktu widzenia prawnego znak towarowy jest więc na swój sposób synonymem marki. On może być zarejestrowany, ale nie jest to konieczne.

W którym momencie warto zarejestrować znak towarowy?

Od razu, gdy już uwierzymy w naszą markę i będziemy mieli odpowiednią sumę pieniędzy. Nie należy czekać, aż ktoś nas uprzedzi. Może zdarzyć się tak, że w 2014 wyjdziemy z jakąś marką, ale będziemy uważali, ze rejestrowanie jej jest jeszcze niepotrzebne. W 2017 postanowimy zgłosić znak do urzędu patentowego i w 2018 dostaniemy pismo z urzędu patentowego, informujące nas, że nie możemy zarejestrować naszego znaku towarowego, ponieważ w 2016 ktoś inny zgłosił i zarejestrował taki sam znak.

Czy można zgłosić znak składający się z sekwencji numerów?

To zależy, w jakiej kategorii chcemy go zarejestrować. Czasem jest to trudne. Jeśli jest to kategoria odzieży i dana sekwencja cyfr nic szczególnego nie oznacza, wówczas można. Gorzej jeśli byłby to np. znak „34“, wówczas urząd może uznać, że za bardzo nawiązuje do rozmiarów w sklepie i nie jest oryginalny. Był kiedyś taki przypadek, że ktoś chciał zgłosić perfumy o nazwie „16:38”, ponieważ była to godzina Zachodu Słońca w jakiejś części świata. Urząd Patentowy nie wyraził na to zgody, ponieważ był to znak za mało odróżniający. Ktoś wówczas tłumaczył, że przecież to jest uderzające, ponieważ ta nazwa zastanawia: dlaczego 16:38? I w końcu ta argumentacja przekonała urząd do rejestracji.

Co po rejestracji?

Jedna rzecz to rejestrowanie, druga używanie, a trzecia monitorowanie. Należy cały czas reagować na to, co dzieje się na rynku. Odwiedzać bazy urzędów patentowych dostępne w internecie, zwracać uwagę na to, kto rejestruje jakie znaki towarowe. Tu chodzi o to, żeby od razu reagować i napisać do takiej osoby. Nie czekać, ani nie tolerować naruszeń.