Photography

Ola Walkow

(Przeczytaj po polsku)
Waiting for somebody to like it
Do you?

I won’t be hungry anymore

Ola Walkow, born ’89. Originally from Krakow. A graduate of the Academy of Photography in Krakow. Studying Photography at the University of Arts in Poznan. The winner of the ShowOFF section at Photomonth in Krakow 2012. She is interested in a man and how a body functions in society. She currently lives in Warsaw.

olavalklove.tumblr.com

Ola Walków, rocznik 89. Pochodzi z Krakowa. Absolwentka Akademii Fotografii w Krakowie. Studiuje fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Laureatka sekcji ShowOFF Miesiąca Fotografii w Krakowie 2012. W fotografii interesuje ją człowiek, jego ciało i to, jak funkcjonuje w społeczeństwie. Obecnie mieszka w Warszawie.

olavalklove.tumblr.com