Articles

Olka Kazmierczak: Fashion PR Talks has the ambition to professionalise the market of Polish fashion PR

by Michal Koszek (Przeczytaj po polsku)
Waiting for somebody to like it
Do you?

On 19th January, Olka Kazmierczak, the author of Fashion PR Girl blog, chaired the first meeting of Fashion PR Talks cycle, conducted in Academy of Fine Arts in Lodz. In 80 minutes she explained the rules of fashion PR in small companies.

’80 minutes about fashion PR in small companies’ was a brief guide on communication activities available at small budget. The audience heard about the basic PR techniques, case studies of small companies and current communication trends. The meeting in Lodz started Fashion PR Talks cycle. We intervied Olka Kazmierczak on her latest project.

Michal Koszek: Why did you decide to start Fashion PR Talks?

Olka Kazmierczak: Fashion PR Talks responds to the needs of the emerging market. I have noticed a growing interest in the business side of the fashion industry: communications, marketing, legal aspects, etc. Fashion PR Talks has the ambition to professionalise the market of Polish fashion PR, supply specialists, combine them with commercial entities and PR agencies – in a word, present PR as a creative alternative for advertising monologue.

My project does not arise directly from some strong inspiration. In the context of Fashion PR Talks I would rather point out some incetives to action – the first of them was the moment in which someone told me that I could not do that! (laughs) I broke down for five minutes, and then I bought the www.fashionprtalks.pl domain and started to look for universities to cooperate! The second turbocharger was the meeting with the students of the University of Warsaw. More than a hundred people were listening curiously to what I had to say about Brand PR. After returning from the lecture I thought that both them and PR specialists and brands reporting to me are worth creating the space of factual and substantive conversations about fashion PR.

Fashion-PR-Talks-Łódź-4-1024x683What kind of reactions did you meet in Lodz?

Lodz was very enthusiastic to me. The event took place in 3D class and it was bursting at the seams. Fashion PR firepower was once again underestimated and I was given a room for only 100 people (laughs). The TV came to the place of meeting shortly before the lecture so I was made to stand face to face with the camera and was being intervied. It was a good warm-up!

After the lecture I was talking to designers willing to better manage the image of their brands as well as to students striking on a career in fashion PR. All in accordance admitted that my blog was their source of information and inspiration and that they were happy of my ‘offline meetings’. It was very nice and energizing.

Why did you decide to talk about small companies in Lodz?

I can say that I wanted to start “from the beginning” – from the scratch. A series of six meetings will create a whole image of fashion PR. On each of the meeting I will broach different subjects. After six months a person who wishes to participate in all the Fashion PR Talks meeting will have a coherent idea fashion PR.

What have to happen after last lecture that you could say that the misson was accomplished?

The misson will never be accomplished! I hope that after last lecture there will be somebody saying that I am not able to organise six more lectures.

Fashion-PR-Talks-Łódź-6-1024x683

Fashion-PR-Talks-Łódź-7-1024x683

Olka Kaźmierczak: Fashion PR Talks ma ambicję profesjonalizować rynek polskiego PR mody

19 stycznia w Centrum Nauki i Sztuki ASP w Łodzi, Olka Kaźmierczak, autorka bloga Fashion PR Girl, poprowadziła pierwsze spotkanie z cyklu Fashion PR Talks. W 80 minut opowiedziała o PR mody w małej firmie.

 

„W 80 minut o PR mody w małej firmie” to krótki przewodnik po działaniach komunikacyjnych dostępnych przy niewielkim budżecie. Słuchacze spotkania poznali podstawowe narzędzia PR, studia sukcesu małych marek oraz bieżące trendy w komunikacji. Łódzkie spotkanie było pierwszym z cyklu Fashion PR Talks. Rozmawialiśmy z Olką Kaźmierczak o jej nowym projekcie.

Skąd pomysł na Fashion PR Talks? 

Olka Kaźmierczak: Fashion PR Talks odpowiada na zapotrzebowanie kształtującego się rynku. Zauważyłam rosnące zainteresowanie biznesową stroną branży mody: tu komunikacją, marketingiem, aspektami prawnymi itp. Fashion PR Talks ma ambicje profesjonalizować rynek polskiego PR-u mody, dostarczać specjalistów, łączyć ich z podmiotami komercyjnymi i agencjami PR, jednym słowem, przedstawiać PR jako kreatywną alternatywę dla reklamowego monologu.

Mój projekt nie wyrasta bezpośrednio z jakiejś mocnej inspiracji. W kontekście Fashion PR Talks mówiłabym raczej o bodźcach do działania: pierwszym z nich był moment, w którym ktoś mi powiedział, że nie dam rady tego zrobić! (śmiech) Załamałam się na pięć minut, a później wykupiłam domenę www.fashionprtalks.pl i zaczęłam szukać uczelni do współpracy! Drugie turbodoładowanie – spotkanie ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego. Ponad sto osób z zaciekawieniem słuchających, co mam do powiedzenia o Brand PR zrobiło swoje. Po powrocie z wykładu pomyślałam, że zarówno dla nich, jak i dla zgłaszających się do mnie PR-owców i marek powinnam stworzyć przestrzeń do rzeczowych i merytorycznych rozmów o PR mody.

Z jakimi trudnościami spotykasz się w organizacji Fashion PR Talks?

Organizacja pierwszego spotkania przebiegła bezproblemowo. Głównie dlatego, że łódzkie ASP reprezentowała Kierownik Katedry Ubioru, Dorota Sak, która wspiera młodych ludzi w ich szalonych pomysłach na wszystkich etapach projektu. W łódzkich mediach, np. w audycji dla Polskiego Radia, reprezentowała mnie Dorota Tomaszewska – projektantka biżuterii, która zaoferowała wsparcie organizacyjne na miejscu.

Łódź, czyli pierwsze koty za płoty?

Łódź przyjęła mnie z entuzjazmem. Sala 3D, w której odbywało się wydarzenie, pękała w szwach. Już któryś raz nie doceniono siły rażenia tematu, jakim jest PR mody i przydzielono mi pomieszczenie na ledwie sto osób (śmiech). Na miejsce wydarzenia przyjechała telewizja, więc tuż przed spotkaniem Fashion PR Talks stałam przez 10 minut oko w oko z kamerą. To była dobra rozgrzewka!

Po wykładzie podchodzili do mnie zarówno projektanci, którzy chcą lepiej zarządzać wizerunkiem swoich marek, jak i studenci zastanawiający się nad karierą w PR mody. Wszyscy zgodnie przyznawali, że mój blog www.fashionprgirl.pl jest dla nich źródłem informacji i inspiracji i że cieszą się, że organizuję również spotkania „offline”. To było bardzo miłe i mobilizujące do działania.

Na jakiej zasadzie dobierasz tematy spotkań? Czemu akurat temat małych firm zdecydowałaś się zrealizować w Łodzi?

Można powiedzieć, że chciałam zacząć „od początku” – od podstaw. Cykl sześciu spotkań będzie tworzyć pewną całość. Na każdym z nich będę poruszać inne zagadnienia. Osoba, która zechce uczestniczyć we wszystkich Fashion PR Talksach po sześciu miesiącach będzie miała spójne wyobrażenie o tym, czym jest PR mody.

19 lutego w Gdańsku będziemy rozmawiać o tym, jakie imperium modowe można zbudować wtedy, gdy w firmie marketingowiec i PR-owiec współpracują blisko z trendwatcherem. I to zagadnienie związane jest mocno z moim gościem, Agnieszką Polkowską, założycielką bloga Trendspot, doktorantką ASP, która poprowadzi spotkanie razem ze mną.

Co musi się wydarzyć, żebyś po ostatnim wykładzie mogła stwierdzić, że zadanie zostało wykonane?

Zadanie nigdy nie zostanie wykonane! Mam nadzieję, że ktoś po ostatnim wykładzie przyjdzie do mnie i powie, że nie dam rady zorganizować kolejnych sześciu!