FRANK GEHRY, FUNDACJA LOUIS VUITTON, KULTURA, LOUIS VIUTTON, LVHM, TOMASZ-MARCIN WRONA, WYDARZENIA, LVHM, LOUIS VUITTON, PARIS, MUSEUMS IN PARIS

Magazine

Unusual cloud

by Tomasz-Marcin Wrona (Przeczytaj po polsku)
Waiting for somebody to like it
Do you?

Louis Vuitton Foundation is located in the Jardin d’Acclimatation, in the northern part of the Bois de Boulogne in Paris.

“We wanted to show that Paris is an unique space for art and culture, and demonstrate courage and excitement by giving the Frank Gehry opportunity to build an iconic twenty-first century building.” – Said Bernard Arneuldt (CEO of LVMH and Christian Dior SA), who commissioned the building of the Foundation’s office. The establishment of the foundation stems from a desire to create a new space for the French and international artists. This is due to the mission of the foundation, which involves promotion of creativity. Implemented programs and collections are being created to continue the tradition of artistic and cultural movements of the twentieth and twenty-first century. The Foundation is a private initiative, functioning under the LVHM, and its activity is addressed to the world of art. The Foundation also represents the new face of art and culture, initiated by LVHM around the world over the last two decades.

Fondation Louis Vuitton
8 Avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris

Fundacja Louis Vuitton znajduje się w Jardin d’Acclimatation, w północnej części paryskiego Lasku Bulońskiego.

„Chcieliśmy zaprezentować Paryż z niezwykłą przestrzenią dla sztuki i kultury oraz zademonstrować odwagę i emocje poprzez powierzenie Frankowi Gehry’emu budowy ikonicznego dla XXI w. obiektu.” – podkreślił Bernard Arneuldt (prezes LVMH oraz Christian Dior SA), który zlecił budowę siedziby Fundacji Louis Vuitton. Powstanie tego obiektu wynika z chęci stworzenia nowej przestrzeni dla francuskiej i międzynarodowej  kreacji artystycznej. Wynika to z misji fundacji, która zakłada zachęcanie i promowanie twórczości artystycznej. Realizowane programy oraz tworzone kolekcje będą nawiązywać do tradycji ruchów artystycznych i kulturowych XX i XXI wieku.

Fundacja jest prywatną inicjatywą kulturalno – artystyczną, funkcjonującą w ramach LVHM, a jej działalność skierowana jest do artystów i świata i sztuki. Fundacja reprezentuje także nowe oblicze sztuki i kultury, zainicjowane przez LVHM na całym świecie w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Nowo otwarta siedziba fundacji zawierać będzie 11 galerii wystawienniczych, nastawionych na stałe kolekcje i czasowe wystawy, a także które będą reprezentować artystów. Obok galerii otworzone zostanie także audytorium, zawierające 350 osobową  widownie, które można łatwo przystosować do różnych akcji performatywnych oraz interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych.

Fondation Louis Vuitton
8 Avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paryż